BATC

 

Ruim 17 jaar geleden zorgden ongeveer 700 verschillende werkvormen en bijbehorende kleine beroepsorganisaties ervoor dat er bij de overheid, zorgverzekeraars, therapeuten en consumentenonduidelijk heerste over de natuurgeneeskundige branche. Inhoudelijk wist men niet wat men moest verwachten en daarnaast werd de kwaliteit van het aanbod niet gewaarborgd. Veel therapeuten werkten destijds al met meervoudige werkvormen. Doordat er alleen beroepsorganisaties voor enkelvoudige werkvormen bestonden, werden therapeuten beperkt in hun activiteiten en konden velen niet doen waar ze eigenlijk steengoed in waren; het werken als volwaardig holistisch natuurgeneeskundige therapeut.

Om in deze behoefte te voorzien is in 1998 Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) opgericht, met als doel eenheid te creëren en kwaliteit teverhogen binnen de natuurgerichte zorg. In korte tijd bundelde BATC de krachten van tientallen natuurgeneeskundige therapeuten en ging hiermee strijden voor de belangen van zowel de therapeuten als de consumenten.

BATC heeft inmiddels een bolwerk kunnen vormen van meer dan duizend therapeuten, die zich als groep sterk maken voor een gezonde maatschappij en meer erkenning voor de natuurgerichte zorg.

BATC: BR-01863